تقویم
عنوان
دانشکده مهندسی نفت

یکی از اهداف بخشی نظام علم، فناوری کشور در نقشه جامع علمی  دستيابي آحاد جامعه به سطح مناسب دانش می باشد. فناوري هاي نفت و گاز در این نقشه به عنوان الویت الف در نظر گرفته شده است. در این راستا دانشگاه سمنان با بررسی وظایف استانی و موقعیت منطقه ای، جهت توزیع متوازن دسترسی دانشجویان و دانش پژوهان مناطق شرقی کشور به مقاطع بالای تحصیلی اقدام به تاسیس رشته مهندسی نفت نمود. ساختمان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان (واقع در جنب پارک علم و فناوری) در سه طبقه با سرمایه گذاری وزارت نفت به بهره برداری رسیده است.

دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش مهندسی اکتشاف نفت و مهندسی مخازن هیدروکربوری در سال 1390 اقدام به جذب دانشجو نمود و در سال 1398 با پیگیری های به عمل آمده این دانشگاه موفق به جذب دانشجو در رشته مهندسی نفت در مقطع کارشناسی شد.

 

پیوندها
 

پیوندهای مفیدIنقشه دانشگاهIوضعیت آب و هوای شهر سمنانIتماس با ماIارتباط با ما