تقویم آموزشی

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه، شبانه، پردیس دانشگاهی و آموزش مجازی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان اعلام می گردد .امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی دانشکده های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه دانشکده ها : یکشنبه 18/6/97 لغایت چهارشنبه 21/6/97 ( پنجشنبه 22/6/97 برای کلیه ورودی ها ، دانشجویان تاخیری – عدم ثبت نام مقدماتی و دانشجویان مهمان ) 

شروع کلاس ها : شنبه 24/6/97

حذف و اضافه : دوشنبه  2/7/97  لغایت چهارشنبه 4/7/97 ( پنج شنبه 5/7/97 برای کلیه ورودی ها )

حذف اضطراری : شنبه 21/7/97 لغایت چهارشنبه 21/9/97

پایان کلاسها : پنج  شنبه 13/10/97                         شروع امتحانات : شنبه 15/10/97                    پایان امتحانات : پنجشنبه 27/10/97

****روزهای 29 و 30 دی ماه صرفاً برای امتحانات آموزشکده و دانشکده دامپزشکی در نظر گرفته شده است.

زمان تحویل درخواست های غیبت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و بعد از آن : 48 ساعت بعد از هر امتحان

تبصره ـ تعیین برنامه زمان بندی انجام ثبت نام و حذف و اضافه در زمان های تعیین شده فوق بر عهده دانشکده ها می باشد .

نکات قابل توجه دانشجویان در زمان ثبت نام – حذف و اضافه

1-کلیه دانشجویان ( حتی دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ) باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند . در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر ( ثبت نام ) در زمان حذف و اضافه مجاز به انتخاب بیش از 12 واحد ( دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) و حداکثر 8 واحد درسی ( دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) نمی باشند ( حتی دانشجویان فارغ التحصیل ) در صورت عدم رعایت مورد فوق مطابق با ماده
21 آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ماده 10 آیین نامه اجرایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته اقدام خواهد شد .

2-کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و ... را نخواهد داشت .

3-دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره در 24 واحد ثبت نام نمایند تنها درس کارآموزی می تواند برای نیمسال بعد باقی بماند .

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده 9) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ یک درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده (به جز کار آموزی) برای فراغت از تحصیل می باشد . در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

4-دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که درسی را کسر واحد گردیده اند و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند . چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید ( البته رعایت مقررات گروه مربوطه در خصوص تعداد دفعات کسر واحد شدن در اخذ درس الزامی است )

تبصره : دانشجویانیکه دارای غیبت امتحانی ( موجه و غیر موجه ) ، محرومیت از امتحان و نمره 25/0 کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

5- کلیه دانشجویان موظف هستند تا پایان حذف و اضافه نسبت به جا به جایی دروسی که به حد نصاب نرسیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت، هرگونه تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال جابه جایی دانشجو در گروه دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد داشت.

* ماده 21 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

*ماده 17 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است لذا غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

* ماده 10 آیین نامه اجرایی ( کارشناسی ارشد ناپیوسته )

دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه) می باشد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود .               

**************************************************

 

تقویم ترم تابستان

 

با تصویب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 97/02/04 چگونگی اخذ واحد 
به صورت نیمه حضوری در ترم تابستان 97 (3-96)

( ویژه دانشجویان دانشگاه سمنان ) به شرح زیر اعلام می شود :

الف : شرایط اخذ دروس:  

1-   اخذ حداکثر یک درس نظری (پایه یا تخصصی یا عمومی) یا یک درس تئوری – عملی

2-   اخذ حداکثر 6 واحد

3-   دانشجو لااقل یکبار در درس نظری یا تئوری  عملی مورد نظر مردود شده باشد .

1-3 : طبق تبصره 1 ماده 29 آیین نامه آموزشی دانشجویانی که هنگام دانش آموختگی معدل کل آنها زیر 12 می باشد به جهت جبران معدل کل و دانش آموخته شدن می توانند دروسی که با نمره بین 12-10 گذرانده اند را در تابستان به صورت نیمه حضوری اخذ نماید .

2-3 : نمرات بین 10 تا 12 دانشجویی که به دلیل تغییر رشته یا انتقال، دروس او پذیرفته نشده است می تواند به عنوان یک نوبت مردودی محاسبه شده و درس مذکور را در تابستان به صورت نیمه حضوری اخذ نمایند .

4-    دانشجو می تواند به همراه یک درس نظری یا تئوری - عملی نیمه حضوری با رعایت مقررات مربوطه ، ترکیبی از دروس ارائه شده به شرح زیر تا سقف حداکثر 6 واحد انتخاب نماید .

** دو درس پروژه دار رشته عمران( پروژه بتن ، فولاد ، آب و فاضلاب ، راهسازی و متره و برآورد پروژه )

**دو درس کارورزی دکتری عمومی دامپزشکی

** دو درس کارورزی کارشناسی ناپیوسته– علوم آزمایشگاهی(آموزشکده دامپزشکی )

** دو درس آزمایشگاهی یا کارگاهی

**پروژه کارشناسی

** کارآموزی

** طرح و رساله نهایی ، طرح نهایی و پروژه نهایی، دانشکده هنر

** پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی ( 6 واحدی ) ( بنابراین حق استفاده از سایر موارد بند الف را ندارد)

5-    دانشجو در هر حال در نیمسال تابستانی فقط می تواند به صورت میهمان در سایر دانشگاه ها انتخاب واحد نموده ، یا با استفاده از این تسهیلات در تابستان در دانشگاه سمنان انتخاب واحد نماید.

6-    بر اساس بخشنامه شماره 2805/21 وزارت متبوع ارائه دروس گروه معارف به صورت نیمه حضوری ممنوع می باشد .

7-    حضور دانشجویان در کلاسهای رفع اشکال در برنامه زمانبندی تعیین شده الزامی بوده و در صورت عدم حضوردانشجو در بیش از 50% کلاسها از شرکت دانشجو در امتحان پایانی ممانعت به عمل آمده و درس انتخابی حذف خواهد گردید .

8-    حد نصاب تشکیل دروس کارگاهی ، آزمایشگاهی ، پروژه های عمران،کارورزی مطابق مقررات حداقل 6 نفر خواهد بود .

9-    در صورتی که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود ، با تایید گروه آموزشی از رعایت شرایط مندرج در ردیف 4،2،1 و 6 بند الف معاف می باشد .

 

ب : چگونگی اخذ درس و پرداخت شهریه در تابستان 3-396( تابستان 97 )

1- مراجعه دانشجویان به سایت آموزش دانشگاه و انتخاب واحد بر اساس دروس ارائه شده ( شرایط مندرج در بند الف ) در تابستان 3-396 ( تابستان 97 )

2- محاسبه میزان شهریه پرداختی براساس جدول زیر و پرداخت از طریق سیستم الکترونیک در مهلت ثبت نام

                     رشته

شهریه ثابت

شهریه متغیر

عمومی

پایه

تخصصی

آزمایشگاه و کارگاه ( 2 ساعت )

آزمایشگاه و کارگاه (3 ساعت )

دکتری عمومی دامپزشکی

4409280

201600

345600

400320

583200

583200

علوم انسانی ، اقتصاد و مدیریت

1166400

201600

309600

345600

432000

583200

سایر رشته ها

1320000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*با عنایت به مصوبات موجود،پروژه کارشناسی ، کارآموزی ، پایان نامه و کارورزی دکتری عمومی دامپزشکی ،کارورزی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی ( آموزشکده دامپزشکی ) ، طرح و رساله ی نهایی – طرح نهایی – پروژه نهایی ( دانشکده هنر ) برای دانشجویان روزانه شهریه ندارد ولی دانشجویان دوره شبانه می بایست مطابق تعرفه دانشجویان شبانه شهریه پرداخت نمایند .

** شهریه سایر دروس تئوری، عملی ، تئوری – عملی ، آزمایشگاهی و کارگاهی برای کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه طبق جدول فوق و تعرفه دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه می باشد .

*** امور آموزشی از انتخاب واحد دانشجویانی که نسبت به پرداخت شهریه واحدهای اخذ شده در تابستان اقدام ننموده اند در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 جلوگیری به عمل خواهد آورد .

**** چگونگی استرداد شهریه :

10-                    در صورتی که حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس درس کسب نگردد ، کل شهریه دریافتی از دانشجو ( ثابت و متغیر ) به وی مسترد می شود .

11-                    در صورتی که دانشجو پس از پایان مهلت ثبت نام یا بعد از زمان اخذ درسی که حد نصاب لازم جهت تشکیل را کسب نموده است از شرکت در امتحان پایانی خودداری نماید شهریه ثابت و متغیر قابل برگشت نبوده و مسترد نمی شود .

12-                    در صورتیکه دانشجویان به هردلیل نسبت به انتخاب واحد در تابستان خارج از ضوابط اعلام شده اقدام نمایند ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر کلیه واحدهای انتخابی بوده و حذف واحدهای غیر مجاز توسط دانشگاه مانع از پرداخت شهریه نخواهد بود .

ج : برنامه زمان بندی ثبت نام :

1-  زمان ثبت نام : شنبه 23/4/97 لغایت سه شنبه 26/4/97 از طریق سیستم گلستان

نکته مهم : لازم به ذکر است انتخاب واحد نیمه حضوری تابستان فاقد حذف و اضافه می باشد لذا شایسته است دانشجویان محترم دقت کافی در این خصوص معمول دارند .

2-  دانشجویان می توانند در تاریخ دوشنبه 5/6/97 از به حد نصاب رسیدن و حذف یا ابقاء دروس مورد درخواست اطلاع حاصل نمایند(ازطریق سایت گلستان و دانشکده های مربوطه )

3- تاریخ کلاسهای رفع اشکال بر اساس برنامه زمان بندی گروهها از روز سه شنبه 6/6/97 لغایت روز دوشنبه 12/6/97 

4- تاریخ امتحان کلیه دروس :از روز سه شنبه 13/6/97 لغایت روز چهار شنبه 14/6/97 .

        - برنامه امتحانی از طریق سایت آموزش اعلام خواهد شد . 

        - محل رفع اشکال و امتحان هر درس در دانشکده مربوطه می باشد .

5- چنانچه دانشجو به هر علتی در امتحان پایانی دروس اعم از تئوری ،عملی، تئوری - عملی ، کارگاهی و آزمایشگاهی شرکت ننماید با او طبق مقررات و آیین نامه آموزشی رفتار خواهد شد .

-**************************************************-

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه، شبانه، پردیس دانشگاهی و آموزش مجازی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان اعلام می گردد .امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی دانشکده های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه دانشکده ها : دوشنبه 9/11/96 لغایت چهارشنبه 11/11/96 ( پنجشنبه 12/11/96 برای کلیه ورودی ها ، دانشجویان تاخیری – عدم ثبت نام مقدماتی و دانشجویان مهمان ) 

شروع کلاس ها : شنبه 14/11/96

حذف و اضافه : دوشنبه  23/11/96  لغایت چهارشنبه 25/11/96 ( پنج شنبه 26/11/96 برای کلیه ورودی ها )

حذف اضطراری :سه شنبه 14/1/97 لغایت چهارشنبه 26/2/97

پایان کلاسها : پنج  شنبه 17/3/97                         شروع امتحانات : شنبه 19/3/97                    پایان امتحانات : دوشنبه 4/4/97

ضمناً به اطلاع می رساند با توجه به تعطیلات عید سعید فطر از برگزاری امتحان در روز پنج شنبه 24/3/96 و شنبه 26/3/96 خودداری گردد .

زمان تحویل درخواست های غیبت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و بعد از آن : 48 ساعت بعد از هر امتحان

تبصره 1 ـ حذف اضطراری (تکدرس) : در طول ترم بعد از حذف و اضافه در روز دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 به صورت مستمر در آموزش دانشکده ها طبق مقررات مربوطه انجام می گیرد . مضافا اینکه در روزهای شنبه 22/2/97 الی چهارشنبه 26/2/97 به صورت تمام وقت و در ساعات اداری حذف اضطراری ادامه داشته و به درخواست های رسیده پس از انقضای مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 3 ـ تعیین برنامه زمان بندی انجام ثبت نام و حذف و اضافه در زمان های تعیین شده فوق بر عهده دانشکده ها می باشد .

نکات قابل توجه دانشجویان در زمان ثبت نام – حذف و اضافه

1-کلیه دانشجویان ( حتی دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ) باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند . در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر ( ثبت نام ) در زمان حذف و اضافه مجاز به انتخاب بیش از 12 واحد ( دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) و حداکثر 8 واحد درسی ( دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) نمی باشند ( حتی دانشجویان فارغ التحصیل ) در صورت عدم رعایت مورد فوق مطابق با ماده
21 آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ماده 10 آیین نامه اجرایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته اقدام خواهد شد .

2-کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و ... را نخواهد داشت .

3-دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره در 24 واحد ثبت نام نمایند تنها درس کارآموزی می تواند برای نیمسال بعد باقی بماند .

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده 9) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ یک درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده (به جز کار آموزی) برای فراغت از تحصیل می باشد . در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

4-دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که درسی را کسر واحد گردیده اند و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند . چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید ( البته رعایت مقررات گروه مربوطه در خصوص تعداد دفعات کسر واحد شدن در اخذ درس الزامی است )

تبصره : دانشجویانیکه دارای غیبت امتحانی ( موجه و غیر موجه ) ، محرومیت از امتحان و نمره 25/0 کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

5- کلیه دانشجویان موظف هستند تا پایان حذف و اضافه نسبت به جا به جایی دروسی که به حد نصاب نرسیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت، هرگونه تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال جابه جایی دانشجو در گروه دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد داشت.

* ماده 21 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

*ماده 17 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است لذا غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

* ماده 10 آیین نامه اجرایی ( کارشناسی ارشد ناپیوسته )

دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه) می باشد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود . 

************************************************************

 

قابل توجه کلیه دانشجویان دوره روزانه، شبانه، پردیس دانشگاهی و آموزش مجازی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان اعلام می گردد .امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی دانشکده های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه دانشکده ها : یکشنبه 19/06/96 لغایت چهارشنبه 22/06/96 ( پنجشنبه 23/06/95 برای کلیه ورودی ها ، دانشجویان تاخیری – عدم ثبت نام مقدماتی و دانشجویان مهمان ) 

شروع کلاس ها : شنبه 25/06/96

حذف و اضافه : دوشنبه  27/06/96  لغایت چهارشنبه 29/06/96 ( پنجشنبه 30/06/96 برای کلیه ورودی ها )

حذف اضطراری : دوشنبه 22/07/96 لغایت چهار شنبه 22/09/96 (شنبه 18/9/96 لغایت چهارشنبه 22/09/96 همه روزه در آموزش دانشکده ها)

پایان کلاسها : پنج  شنبه 14/10/96                         شروع امتحانات : شنبه 16/10/96                    پایان امتحانات : پنج شنبه 02/11/96

زمان تحویل درخواست های غیبت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و بعد از آن : 48 ساعت بعد از هر امتحان

تبصره 1 ـ حذف اضطراری (تکدرس) : در طول ترم بعد از حذف و اضافه در روز دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 به صورت مستمر در آموزش دانشکده ها طبق مقررات مربوطه انجام می گیرد . مضافا اینکه در روزهای شنبه 18/09/96 الی چهارشنبه 22/09/96 به صورت تمام وقت و در ساعات اداری حذف اضطراری ادامه داشته و به درخواست های رسیده پس از انقضای مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 3 ـ تعیین برنامه زمان بندی انجام ثبت نام و حذف و اضافه در زمان های تعیین شده فوق بر عهده دانشکده ها می باشد .

نکات قابل توجه دانشجویان در زمان ثبت نام – حذف و اضافه

1-کلیه دانشجویان ( حتی دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ) باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند . در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر ( ثبت نام ) در زمان حذف و اضافه مجاز به انتخاب بیش از 12 واحد ( دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) و حداکثر 8 واحد درسی ( دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) نمی باشند ( حتی دانشجویان فارغ التحصیل ) در صورت عدم رعایت مورد فوق مطابق با ماده
21 آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ماده 10 آیین نامه اجرایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته اقدام خواهد شد .

2-کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و ... را نخواهد داشت .

3-دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره در 24 واحد ثبت نام نمایند تنها درس کارآموزی می تواند برای نیمسال بعد باقی بماند .

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده 9) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ یک درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده (به جز کار آموزی) برای فراغت از تحصیل می باشد . در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

4-دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که درسی را کسر واحد گردیده اند و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند . چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید ( البته رعایت مقررات گروه مربوطه در خصوص تعداد دفعات کسر واحد شدن در اخذ درس الزامی است )

تبصره : دانشجویانیکه دارای غیبت امتحانی ( موجه و غیر موجه ) ، محرومیت از امتحان و نمره 25/0 کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

5- کلیه دانشجویان موظف هستند تا پایان حذف و اضافه نسبت به جا به جایی دروسی که به حد نصاب نرسیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت، هرگونه تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال جابه جایی دانشجو در گروه دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد داشت.

* ماده 21 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

*ماده 17 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است لذا غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

* ماده 10 آیین نامه اجرایی ( کارشناسی ارشد ناپیوسته )

دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه) می باشد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود . 

                   

************************************************************

 

بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 جهت اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان اعلام می گردد .امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعلام شده از سوی دانشکده های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .

انتخاب واحد کلیه دانشکده ها : یکشنبه 10/11/95 لغایت چهارشنبه 13/11/95 ( پنجشنبه 14/11/95 برای کلیه ورودی ها ، دانشجویان تاخیری – عدم ثبت نام مقدماتی و دانشجویان مهمان ) 

شروع کلاس ها : شنبه 16/11/95

حذف و اضافه : یکشنبه  24/11/95  لغایت سه شنبه 26/11/95 ( چهارشنبه 27/11/95 برای کلیه ورودی ها )

حذف اضطراری : دوشنبه 14/1/96 لغایت چهار شنبه 27/2/96

پایان کلاسها : پنج  شنبه 18/3/96                         شروع امتحانات : شنبه 20/3/96                    پایان امتحانات : پنج شنبه 8/4/96

زمان تحویل درخواست های غیبت برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و بعد از آن : 48 ساعت بعد از هر امتحان

تبصره 1 ـ حذف اضطراری (تکدرس) : در طول ترم بعد از حذف و اضافه در روز دوشنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 به صورت مستمر در آموزش دانشکده ها طبق مقررات مربوطه انجام می گیرد . مضافا اینکه در روزهایشنبه 23/2/96 الی چهارشنبه 27/2/96 به صورت تمام وقت و در ساعات اداری حذف اضطراری ادامه داشته و به درخواست های رسیده پس از انقضای مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 3 ـ تعیین برنامه زمان بندی انجام ثبت نام و حذف و اضافه در زمان های تعیین شده فوق بر عهده دانشکده ها می باشد .

نکات قابل توجه دانشجویان در زمان ثبت نام  حذف و اضافه

1-کلیه دانشجویان ( حتی دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ) باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند . در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر ( ثبت نام ) در زمان حذف و اضافه مجاز به انتخاب بیش از 12 واحد ( دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ) و حداکثر 8 واحد درسی ( دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ) نمی باشند ( حتی دانشجویان فارغ التحصیل ) در صورت عدم رعایت مورد فوق مطابق با ماده
21 آیین نامه آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و ماده 10 آیین نامه اجرایی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته اقدام خواهد شد .

2-کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در برنامه هفتگی و ایجاد تداخل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصلاح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و ... را نخواهد داشت .

3-دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نکات زیر را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :

الف: کلیه دانشجویان ترم آخر می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره در 24 واحد ثبت نام نمایند تنها درس کارآموزی می تواند برای نیمسال بعد باقی بماند .

ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده 9) می توانند از تداخل برنامه هفتگی یک درس با یک یا چند درس (به شرط موافقت استاد درس اصلی) از تداخل یک امتحان با یک امتحان (با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و اخذ یک درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال) استفاده نمایند.

ج : استفاده از تسهیلات بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای درسی باقیمانده (به جز کار آموزی) برای فراغت از تحصیل می باشد . در هر حال چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدی) نیز انتخاب نشود امکان استفاده از تسهیلات بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً طبق مقررات برخورد خواهد گردید .

4-دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که درسی را کسر واحد گردیده اند و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز اخذ نمایند . چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اخذ نماید ( البته رعایت مقررات گروه مربوطه در خصوص تعداد دفعات کسر واحد شدن در اخذ درس الزامی است )

تبصره : دانشجویانیکه دارای غیبت امتحانی ( موجه و غیر موجه ) ، محرومیت از امتحان و نمره 25/0 کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.

5- کلیه دانشجویان موظف هستند تا پایان حذف و اضافه نسبت به جا به جایی دروسی که به حد نصاب نرسیده است اقدام نمایند در غیر اینصورت، هرگونه تبعات ناشی از آن بر عهده دانشجو بوده و امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال جابه جایی دانشجو در گروه دیگر و یا ثبت درس جدید نخواهد داشت.

* ماده 21 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

*ماده 17 آیین نامه آموزشی (کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است لذا غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو 16/3 غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

* ماده 10 آیین نامه اجرایی ( کارشناسی ارشد ناپیوسته )

دانشجو موظف به ثبت نام در موعد مقرر (اعلام شده توسط دانشگاه) می باشد و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود .